The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Webinarieserie om juridik i befolkningsforskning (seminar series in Swedish)

I maj bjuder LUPOP (Lund University Population Research Platform) och SND (Svensk Nationell Datatjänst) in till en webinarieserie om juridik i befolkningsforskning. Webinarierna kommer att handla om arkivering av forskningsdata, forskningsdata som allmän handling, och överföring av data till tredje land. Föreläsningarna med efterföljande frågestund kommer att hållas på svenska och är öppna för alla vid Lunds universitet. Observera att registrering krävs för deltagande! Läs mer på www.lupop.lu.se/juridik.